ID = 31 
Title = Dansk indeklimamærkining af byggevarer . 

En prototype baseret på kemisk analyse, kombineret med tidslig modellering og sundhedsmæssige kriterier 

Abstract = Statens Byggeforskningsinstitut og Arbejdsmiljøinstituttet har udarbejdet en prototypeordning til karakterisering af byggevarers mulige indvirkning på indeklimaet. Princippet er bestemmelse af tidsværdien, t(Cm), til at nå en acceptabel indeklimarelevant værdi baseret på indeklimarelevante lugt- og slimhindeirritationstærskler, Cm, i et standardrum. Tidsværdien kan anvendes til rangfølgeordning af byggevarer. Arbejdet, hvori der er undersøgt tre fugemasser, tre malinger og tre tæpper, danner det faglige og tekniske grundlag for »Dansk Indeklima Mærkning«, som træder i kraft medio 1994 på frivillig basis. Formålet med mærkningsordningen er at forbedre luftkvaliteten i indeklimaet, og at producenter støttes i udvikling af mere sundhedsrigtige byggevarer. 
Location = Dansk Kemi 1993, 12: 8-14 
Reference type = Magazine Article 
Author = Wolkoff,P. Nielsen,P.A. 
Company or Institute = 
Return to the FLEC reference index
Last updated 1997-01-18