ID = 41 
Title = Rapport om toluen i Dybtrykte Brochurer / Kataloger (Full reportare in Danish) 
Abstract = Denne rapport beskriver resultaterne fra projektet "Undersøgelse af sammenhængen mellem rapporterede lrritationsgener mm. og håndteringen af dybtrykte reklametryksager, specielt toluenrestkoncentrationens betydning". Yderligere er der foretaget en gennemgang af nyere undersøgelser, der er udført inden for området. Der er også ved anvendelse af flere forskellige metoder foretaget samtidige bestemmelser af toluenafgivelse fra dybtrykte reklametryksager. 

Dansk Teknologisk Institut (DTI), Miljøteknik, Taastrup har med støtte fra Dybtrykbranchen (Grafisk Arbejdsgiverforening, Dansk Handel og Service, European Rotogravure Association (ERA) og enkelte udenlandske dybtrykkerier) i sommeren 1994 gennemført en undersøgelse af status for afgivelse af toluen fra dybtrykte brochurer / kataloger. I undersøgelsen er luftkoncentrationer af forurening og afgivelse af toluen sammenholdt med kortlægning af symptomer / gener ved håndtering af tryksager. Kortlægning af symptomer / gener er foretaget efter skema udarbejdet af Direktoratet for Arbejdstilsynet, der også har sammentalt data fra spørgeskemaerne. 

Location = Dansk Teknologisk Institut Rapport DTI 1994 
Reference type = Report 
Author = Jelnes,J.E. 
Company or Institute = 
Return to the FLEC reference index
Last updated 1997-01-18