ID = 59
Title = Flygtige organiske stoffer og rengøringsmidler. Rengøringsmidler og indeklima (del 1).
Abstract = Rengøringsmidler indeholder kemiske stoffer, der kan forurene luften i indeklimaet. Nye forsøg har vist, at det at lægge en plejefilm på, kan give koncentrationer af opløsningsmidler i luften, som kan sammenlignes med de koncentrationer, der er i et nymalet lokale.
Location = Rent i Danmark NR. 3 1996 side 12-15.
Reference type = Magasin/Fagblad
Author = Vejrup,K,V og Wolkoff,P.
Company or Institute = 
Return to the FLEC reference index
Last updated 1997-10-06