ID = 60
Title = Kemiska emissionsmätninger av material på plats i byggnader. 2:a Nordiaka seminariet om Byggmaterial och luftkvalitet".Stockholm 1995.
Abstract = Ett stort antal mätninger av kemiska emissionskällor i byggnader genomföres varje år. Mätningarna används ofta som underlag för beslut om renovering ect.

Vid emissionsmätningar kan olika mätutrustningar och tekniker användas. Som utgångspunkt för seminariet valdes utrustningen Field and Laboratory Emission Cell av det enkla skälet att det är den mest spindda teknikken i Europa. Olika användare redovisade bland annet hur FLEC kan användas för att indentifiera emissionskällor och hur uppmätta s.k. emissionsfaktorer kan användas för att beräkna förväntade halter af kemiska ämnen i rumluft. Ett sammandrag af respektive föredrag finns i detta kompendium.

Location = Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Kemisk Analys. SP-INFO 1996:30
Reference type = 
Author = Gustafsson H.
Company or Institute = 
Return to the FLEC reference index
Last updated 1997-10-06